You are currently viewing Informacja dla Pasażerów podróżujących z/do północnych Włoch

Sindbad Sp. z o.o. informuje, że jak dotychczas, bez zakłóceń realizuje regularne połączenia autokarowe na trasie Polska – Włochy – Polska.

Bezpieczeństwo naszych pasażerów i personelu jest dla nas bardzo ważne, dlatego stale monitorujemy sytuację w północnych Włoszech w związku ze stwierdzonymi przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Stosujemy się do wszystkich zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiednich służb na terenie Włoch.

Personel naszych autokarów obsługujących regularne linie na trasie Polska – Włochy – Polska, wyposażony został w podstawowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji rąk, maseczek ochronnych, a także termometry do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

Wszystkim pasażerom powracającym z Włoch, zwłaszcza z rejonu, na którym wystąpiły przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), zalecamy zapoznanie się z INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH.

Link do strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Źródło: https://www.sindbad.pl/pl/company/newsitem/106