You are currently viewing Jak się zwolnić z kwarantanny po przyjeździe do Polski?

Informujemy, że 22 stycznia 2021 roku ukazało się nowe Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które m.in. zwalnia z obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Polski osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego na koronawirusa. Zgodnie z rozporządzeniem wynik testu nie może być starszy niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Ponadto przypominamy, że dla osób przybywających do Polski środkami transportu zbiorowego obowiązku kwarantanny nie stosuje się m.in. w sytuacji, gdy granica RP przekraczana jest przez:
1. osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19;
2. osoby, które przekraczają granicę, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym;
3. uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
4. studentów, uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktorantów kształcących się w Rzeczypospolitej Polskiej;
5. pozostałe osoby, wskazane § 3. 1. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dodatkowo przypominamy również, że SINDBAD nie gromadzi i nie przekazuje żadnych danych dotyczących pasażerów, w celu skierowania ich na kwarantannę.