You are currently viewing Kwarantanna w Niemczech. Sprawdź czy Cie obowiązuje.
  • Post author:
  • Post category:Komunikaty

Przypominamy, że władze Niemiec, z dniem 17.10.2020r., uznały województwa kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie za „strefy ryzyka”, w związku z czym podróżujący z ww. województw są zobowiązani do podania po przyjeździe do Niemiec swojego adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i:

• przedłożenia negatywnego wyniku testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin);
lub
• poddania się 14-dniowej kwarantannie;
lub
• poddania się testowi w samych Niemczech.

Testy dla osób przybywających ze stref ryzyka są darmowe. Informacje o tym, gdzie można dokonać testu w pobliżu miejsca pobytu, otrzymać można pod numerem telefonu 116 117 lub po podaniu kodu pocztowego na stronie https://tools.rki.de/plztool/. W przypadku negatywnego wyniku testu, urząd ds. zdrowia decyduje o zniesieniu kwarantanny.

Ponadto informujemy, że zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w Niemczech są:

– Osoby pozostające na terenie Niemiec maksymalnie 24 godziny;
– Osoby podróżujące do Niemiec w celu podjęcia pracy, nauki lub szkolenia, pod warunkiem, że wracają do miejsca zamieszkania co najmniej raz w tygodniu i przestrzegają należycie zasad ochrony i higieny;
– Osoby przejeżdżające tranzytem przez Niemcy;
– Osoby przyjeżdżające do Niemiec z powodów rodzinnych (do krewnych pierwszego stopnia) na maksymalnie 72 godziny;
– Osoby zatrudnione w transporcie towarów, przewozie osób oraz osoby pracujące w służbie zdrowia i przebywające na terenie Niemiec do 72 godzin;
– Wysokiej rangi dyplomaci, przedstawiciele parlamentów i rządów, przebywający na terenie Niemiec do 72 godzin i przestrzegający zasad sanitarnych;
– Osoby, które przedstawią negatywny wynik testu na Covid-19, wykonany na 48 h przed przyjazdem do Niemiec (kontakt z niemieckim Urzędem ds. zdrowia).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://www.bundesregierung.de/bregde/aktuelles…