Czasami przed podróżą stajemy w obliczy różnych wątpliwości. Sprawdź poniżej czy nie ma tam odpowiedzi na Twoje pytania.

Ogólne warunki

Jak długo ważny jest bilet open?

Bilet Sindbad ważny jest 12 miesięcy od daty wyjazdu.

Jaki jest limit wagi bagażu w autokarach Sindbad?

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu, w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg oraz dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze nieprzekraczającej 30kg.

Czy można przesłać autokarem Sindbad przesyłkę/paczkę lub bagaż?

Nie. Firma Sindbad nie zajmuje się przewozem przesyłek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom lub pilotom celem przewiezienia ich za granicę.

Jaki jest standard autokarów Sindbad?

Autokary wyposażone są w rozkładane fotele, toaletę, klimatyzację, system audio-video, barek z gorącymi oraz zimnymi napojami, a także bezpłatny dostęp do internetu na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. W naszym taborze są również zamontowane gniazdka 230V wraz z wejściem USB.

Czy na w autokarach Sindbad jest pilot?

W większości autokarów dostępny jest pilot. W przypadku braku pilota, można zwrócić się o pomoc do kierowców, obsługujących dany przejazd.

Czy na moim bilecie może podróżować inna osoba (córka, mąż)?

Nie. Bilet jest imienny i nie może być udostępniony osobie trzeciej.

Jakie potrzebne są dokumenty podczas podróży do Państw UE?

Dokumentem uprawniającym do podróży zagranicznej do Państw EU jest paszport lub dowód osobisty.

Czy do Państw nie należących do UE np. do Szwajcarii można wjechać legitymując się tylko dowodem osobistym?

Wiążących informacji na ten temat udziela Wydział Paszportowy w każdym mieście lub Ambasada danego kraju.

Czy można podróżować za granicę posiadając jedynie legitymację szkolną lub akt urodzenia?

Nie. Legitymacja szkolna lub akt urodzenia nie jest dokumentem uprawniającym do podróży za granicę.

Kiedy można zmienić termin wyjazdu?

Datę wyjazdu można zmienić najpóźniej na 24h przed zaplanowaną  podróżą. W dniu wyjazdu zmiana nie jest możliwa.

Czy jest możliwość zarezerwowania konkretnego miejsca w autokarze Sindbad?

Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce przydziela pilot w autokarze.

Czy mogę wysiąść „po drodze”?

Nie. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wg obowiązującego zezwolenia liniowego.

Czy mogę podróżować z psem?

Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!). Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży. Dla przewożonego zwierzęcia również należy mieć wykupiony bilet. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii, gdzie bezwzględnie nie przewozimy zwierząt.

Czy w czasie podróży jestem ubezpieczony?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem.

Czy mogę wykupić dla siebie w autokarze Sindbad drugie miejsce?

Tak. Pasażer może wykupić dla siebie drugie miejsce wg obowiązującej na dany dzień ceny biletu.

Czy mogę wykupić bilet za granicą w złotówkach?

Dokonując zakupu biletu w biurze podróży za bilet płacimy w walucie jaka obowiązuje w danym kraju (Niemcy EUR, Anglia GBP itp.). W przypadku zakupu biletu autokarowego na stronie internetowej www.biletyautokary.pl, płacąc kartą lub przelewem możemy dokonać płatności w złotówkach.

Czy w czasie podróży będę miał przesiadkę?

Podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych może zdarzyć się przesiadka. Informacje o ewentualnych przesiadkach udzielane są w dniu wyjazdu.

Czy można przewieźć autokarem rower?

Niestety nie ma takiej możliwości. Firma Sindbad nie przewozi rowerów na pokładzie autokaru ani w lukach bagażowych.

Jak kupić bilet na drugie miejsce obok przez Internet?

Drugie miejsce można wykupić w ramach jednej transakcji na naszej stronie www.biletyautokary.pl. Po wybraniu trasy i dodaniu biletu do koszyka, w karcie „Wypełnij dane” znajduje się checkbox „dodatkowe miejsce” – po zaznaczeniu go, w koszyku doliczy się dodatkowa kwota za drugi fotel.

Czy mogę w autokarze Sindbad naładować telefon lub laptopa?

Nasz firmowy tabor jest wyposażony w gniazdka 230V. W przypadku realizacji połączenia autokarem firmy zewnętrznej, nie możemy zagwarantować tego udogodnienia.

Czy w autokarach Sindbad jest dostęp do Internetu?

Tak, nasi pasażerowie mogą skorzystać z bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu na terenie Polski i krajach Unii Europejskiej w autokarach należących do firmowego taboru. Zasięg i prędkość transmisji danych uzależniona jest od operatora sieci komórkowej w danym kraju.

Czy kupując bilet w dwie strony muszę podać konkretną datę powrotu?

Nie. W naszej ofercie dostępne są bilety typu OPEN (otwarte, z określoną datą wyjazdu lecz bez określonej daty podróży powrotnej). W cenę biletu jest już wliczony koszt datowania podróży powrotnej.

Kiedy mogę kupić najtańszy bilet Sindbad na wyjazd z Polski do Niemiec?

Cena biletu uzależniona jest od kilku czynników, które mają istotny wpływ na koszty realizowanych linii. Trzy główne kryteria decydujące o wysokości opłaty to: dzień tygodnia wyjazdu i powrotu, długość trasy oraz wskaźnik sezonowości (niski, wysoki, święta). Na ostateczny kształt ceny wpływ może mieć również wypełnienie autokaru na danej trasie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu przygotowaliśmy algorytmy, na podstawie których system oblicza poszczególne oferty, i tak:

najtańszym dniem wyjazdowym z Polski jest czwartek, a najdroższym sobota,

na połączeniach do Polski najtaniej będzie wyjechać w poniedziałek, najdrożej w piątek lub sobotę.

Jestem osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej. Czy mogę zabrać w podróż wózek inwalidzki?

Tak. Pasażerowie z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej sprawności ruchowej mają prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub chodzika w bagażniku autobusu. Ze względów bezpieczeństwa wózki inwalidzkie przewożone w bagażniku autobusu muszą być składane oraz nie mogą posiadać napędu elektrycznego.Jestem osobą niewidomą.

Czy w trakcie podróży może towarzyszyć mi mój pies-przewodnik?

Tak. Pies przewodnik osoby z niepełnosprawnością lub niewidomej, który musi zostać przewieziony razem z tą osobą, jest przewożony bezpłatnie, o ile dostępny jest dowód w postaci ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnością oraz pies spełnia wymogi Regulaminu dot. mikroczipa, ważnych badań i paszportu.Przewóz dzieci

Czy dziecku podczas podróży potrzebny jest fotelik?

Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu 15.05.2015r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.

Czy dzieci poniżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie autokarem Sindbad?

Dzieci poniżej 12-go roku życia nie mogą samodzielnie podróżować autokarami Sindbad.

Czy dzieci powyżej 12-go roku życia mogą podróżować samodzielnie autokarem Sindbad?

Tak. Dzieci powyżej 12-go roku mogą podróżować samodzielnie (z wyjątkiem podróży do/z Włoch, Grecji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę), opiekunowie odprowadzający dzieci na odjazd autokaru zobowiązani są podpisać dostępny u pilota „Wniosek dotyczący przewozu osób nieletnich”. W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii (od 16 roku życia) wymagane są także kopie dokumentów tożsamości rodziców dziecka.

Czy w luku bagażowym można przewieźć wózek dla dziecka?

W przypadku podróży dzieci do lat 4, w ramach bagażu dziecka, umożliwiamy nieodpłatny przewóz składanego wózka dziecięcego (typu parasolka).

Reklamacje

Gdzie interweniować w przypadku błędnie wystawionego biletu?

Pasażer interweniuje w sprawie biletu w miejscu, w którym bilet został zakupiony (w przypadku zakupu przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny na infolinię).

Co zrobić gdy zaginie mi bagaż?

Zagubienie bagażu zdarza się niezmiernie rzadko, jednakże warto wiedzieć, jak należy postąpić w takiej sytuacji. Wszelkie reklamacje dotyczące zaginionego bagażu należy zgłosić załodze autokaru. 
W sytuacji zagubienia bagażu prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 77 549 48 45.

Gdzie mogę zgłosić opinie oraz uwagi?

Wszelkie opinie i uwagi prosimy zgłaszać

pisemnie: listem poleconym na adres: Sindbad Sp z o.o., ul. Działkowa 4, 45-144 Opole.

telefonicznie:  +48 77 549 48 45,  fax.: +48 77 549 48 40,

e-mail: reklamacje@sindbad.pl

Gdzie i w jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@sindbad.pl w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Napisz do nas!