You are currently viewing Sindbad: Ważna informacja! Zmiana godziny wyjazdu z Mszany Dolnej, Myślenic i Krakowa.

Uwaga pasażerowie udający się w podróż autokarami Sindbad wyjeżdżającymi z Mszany Dolnej, Myślenic i Krakowa.

Od 2 sierpnia (sobota) zmieniają się godziny wyjazdu autokarów Sindbad na trasach do Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch i krajów Beneluksu na liniach 01EX, 02EX, 03EX, 04EX, 10EX, 15EX i 19EX

Poniżej aktualne godziny wyjazdu:

MSZANA DOLNA wyjazd 15:00
MYŚLENICE wyjazd 15:25
KRAKÓW wyjazd 16:15

Nowe godziny odjazdów z Mszany Dolnej i Myślenic są wcześniejsze o 35 minut od dotychczasowych, a z Krakowa późniejsza o 15 minut.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia każdy pasażer powinien posiadać własną maseczkę ochronną lub przyłbicę, zasłaniającą usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary zostaną poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o przekazywanie klientom prośby o zachowanie bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób, oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z
wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.