You are currently viewing Sindbad. Zmiana przystanku w Giżycku.

Informujemy, że z dniem 8 lutego 2021 roku (poniedziałek) zmianie ulegnie nasze miejsce przystankowe w GIŻYCKU.

Nowe miejsce wsiadania i wysiadania naszych pasażerów to:

Przystanek przy ul. Kolejowej 2, stanowisko 4

Wszystkie bilety Sindbad wykupione przed datą wejścia zmiany w życie zachowują ważność.

Nowe miejsce przystankowe znajduje się w odległości ok. 550 metrów od dotychczasowego. Zmiana jest już widoczna w systemie rezerwacyjnym.
Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia każdy pasażer powinien podróżować we własnej maseczce ochronnej lub przyłbicy, zasłaniającej usta i nos.

Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy klientów o zachowanie bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi
dot. możliwości przekraczania granicy.


W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii
+48 77 443 44 44 lub 801 22 33 44.