You are currently viewing Ważna informacja na temat przejazdów do/z Wielkiej Brytanii.

W związku z wystąpieniem nagłej sytuacji pandemicznej w Wielkiej Brytanii rząd francuski podjął decyzję o zamknięciu granicy brytyjsko-francuskiej.

W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do reorganizacji linii oraz zawieszenia części planowanych kursów. W wyniku tej nadzwyczajnej sytuacji informujemy, że aktualnie wyjazdy z Polski do Wielkiej Brytanii, południowej Francji i Hiszpanii (linie 5EX i 7EX) będą realizowane bez zmian, według obowiązujących rozkładów jazdy.

Również wyjazdy z Hiszpanii i południowej Francji do Polski (linia nr 7EX) będą realizowane bez zmian, zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy (najbliższe wyjazdy do Polski to 21 oraz 23 grudnia (poniedziałek i środa)).

Wyjazdy z Wielkiej Brytanii do Polski (linia 5EX):
– wyjazd do Polski 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) został odwołany,
– wyjazdy w dniach 22 i 23 grudnia 2020 roku (wtorek i środa) zostały obecnie zawieszone
– po ogłoszeniu oficjalnego komunikatu dotyczącego możliwości podróżowania i przekraczania granic będziemy informowali o wznowieniu możliwości kursowania.

Pozostałe kursy na wyjazdy w okresie poświątecznym będą realizowane zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy. Przypominamy również, że warunkiem bezwzględnym wjazdu na teren Wielkiej Brytanii jest posiadanie stałego zameldowania lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na terenie Wielkiej Brytanii.

Informujemy, że obecna sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Oczekujemy na dalsze rządowe informacje dotyczące możliwości podróżowania. Po ich otrzymaniu będziemy mogli podjąć kolejne kroki w celu dalszej realizacji połączeń i dowiezienia naszych pasażerów bezpiecznie do Polski.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Informujemy, że nadal warunkiem koniecznym przy sprzedaży naszej oferty jest wpisanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu znajdują się pod każdym rozkładem jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem Infolinii +48 77 443 44 44 lub 801 22 33 44