You are currently viewing Zmiana przystanku Sindbad w Zduńskiej Woli

Zmiana lokalizacji przystanku Sindbad. Informujemy, iż od 9 listopada 2021 (wtorek) zmieniła się lokalizacja przystanku w Zduńskiej Woli.

Nowy przystanek dla pasażerów Sindbad to:

Przystanek autobusowy II, Plac Wolności

Zmiana jest już widoczna w naszym systemie rezerwacyjnym. Wykupione wcześniej bilety zachowują ważność. Prosimy o przekazywanie powyższych informacji naszym wspólnym klientom.

Wszystkie zmiany w rozkładach Sindbad są zawsze nanoszone do systemu rezerwacyjnego. Zachęcamy do sprawdzania trasy przejazdu na naszej stronie, aby upewnić się czy nie nastąpiły zmiany w rozkładzie.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji.

Informujemy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku. Przypominamy o obowiązku zapoznania się z zaleceniami GIS, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.

Aktualne przepisy wjazdowe do poszczególnych krajów znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

BEZPIECZNA I SZYBKA REZERWACJA BILETÓW SINDBAD