You are currently viewing Sindbadbilety.pl – WAŻNY KOMUNIKAT – zamknięcie granic.

Sindbadbilety.pl przekazuje Państwu komunikat dotyczący połączeń Sindbad w okresie zamkniętych granic w Polsce i niektórych innych krajach.

Z dniem 14 marca 2020 roku ZAWIESZONE zostają połączenia międzynarodowe do/z krajów takich jak Szwecja, Dania, Norwegia, Czechy i Hiszpania, gdzie został bezwzględnie zamknięty ruch graniczny. Wcześniej, bo 9 marca wstrzymane zostały już połączenia do/z Włoch. Klienci, którzy mieli zakupione bilety na połączenia z w/w państw mogą bezpłatnie zmienić termin swojej podróży lub zawiesić bilet do późniejszego wykorzystania.

Obecnie ruch zostaje UTRZYMANY na kierunkach: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Holandia i Luksemburg. Te linie realizujemy zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy. Nasza oferta jest znacznie ograniczona, jednak staramy się umożliwić powrót do kraju wszystkim naszym pasażerom.

Od niedzieli 15 marca zamknięte zostają na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami mogą wracać do Polski. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego, np. autobusów – nie będą musiały one odbywać kwarantanny.

Od 15 marca obywatele będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, czyli np. autokarami, natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.

Nasze obecne działania koncentrują się na stosowaniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19, dlatego nasze autokary zostały wyposażone w termometry do zbliżeniowego mierzenia temperatury każdego pasażera przed wejściem na pokład. W przypadku wątpliwości pilota co do stanu zdrowia pasażera, wzywane są służby sanitarne. Dodatkowo we wszystkich pojazdach znajdują się płyny dezynfekujące dostępne na prośbę dla każdego z podróżnych oraz płyny służące do bieżącej dezynfekcji każdego pojazdu przed i po każdym przejeździe.

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze informacje dotyczące obecnego podróżowania:

Zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
• małżonkowie obywateli polskich,
• dzieci obywateli polskich,
• osoby posiadające Kartę Polaka,
• osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?

• Obywateli RP,
• Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
• Osób, które posiadają Kartę Polaka,• Dyplomatów,• Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa, do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich tiretach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP,
• Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Kogo z przyjeżdżających do kraju nie obowiązuje kwarantanna?

• osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie,
• cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie,
• zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Czy można wyjechać z Polski?

• Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

Pracuję zagranicą i codziennie dojeżdżam do mojej pracy. Co w moim przypadku?

• Z zamknięcia granic wykluczyliśmy między innymi osoby, które pracują zagranicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących zagranicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

Informujemy również, że w związku z ogromną ilością połączeń telefonicznych kierowanych na infolinię naszej firmy czas oczekiwania znacznie się wydłuża. Zwiększyliśmy maksymalnie ilość stanowisk i robimy wszystko co w naszej mocy by Państwu pomóc w każdej sytuacji.
Numery infolinii bez zmian +48 77 443 44 44

Z uwagi na wiele pytań informujemy jednocześnie, że w związku z obecną sytuacją, w naszych autokarach nie ma możliwości przewozu żadnych zwierząt.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie rządowej:
• https://www.gov.pl/…/k…/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

Zachęcamy do zapoznania się i przekazywania informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Prosimy na bieżąco obserwować podawane przez nas komunikaty. Nie wykluczamy kolejnych zmian w najbliższych dniach, gdyż sytuacja jest bardzo dynamiczna i uzależniona od decyzji władz.