You are currently viewing Zmiana przystanku Sindbad w Głubczycach

Informujemy, iż od 9 września 2021 (czwartek) zmienia się lokalizacja przystanku w Głubczycach.

Nowy przystanek dla pasażerów Sindbad to:

Stacja paliw LOTOS, Głubczyce – Sady 72

Zmiana jest już widoczna w naszym systemie rezerwacyjnym. Wykupione wcześniej bilety zachowują ważność. Prosimy o przekazywanie powyższych informacji naszym wspólnym klientom.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji.

Informujemy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku. Przypominamy o obowiązku zapoznania się z zaleceniami GIS, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.