You are currently viewing Zniesienie obowiązkowego testu przy podróży z Polski do Niemiec.

Informujemy naszych klientów i pasażerów, że od 18 maja 2021 roku niemiecki Instytut Roberta Kocha zakwalifikował Polskę do grupy krajów ryzyka (dotychczas polska była w grupie krajów wysokiego ryzyka), co oznacza, że podróżujący do Niemiec NIE MUSZĄ posiadać negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Instytutu R. Kocha:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

UWAGA!

Nadal konieczne jest wypełnienie formularza elektronicznej rejestracji przyjazdu. O formularzu na pisaliśmy na naszej stronie Elektroniczna rejestracja przed wyjazdem do Niemiec. 

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o informowanie klientów o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.