You are currently viewing Katowice! Zmiana przystanku Sindbad!

Linie autokarowe Sindbad od 1 stycznia 2021 roku zmieniają miejsce przystankowe w Katowicach.

Do końca roku 2020 autokary Sindbad zatrzymają się w swoim starym miejscu, czyli na Dworcu PKS przy ulicy P. Skargi.

Od 1.01.2021 nowym miejscem przystankowym dla wszystkich linii (odjazd i powrót) będzie:

MIĘDZYNARODOWY DWORZEC AUTOBUSOWY
ul. Sądowa
Stanowiska 11-13

Nowe miejsce jest zlokalizowane około 700m od poprzedniego!

Wszystkie zmiany są już widoczne w systemie rezerwacyjnym Sindbadbilety.pl. Wszystkie wykupione wcześniej bilety zachowują ważność.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Informujemy, że konieczne jest aby przy zakupie biletu wpisać poprawny numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail pasażera.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia każdy pasażer powinien podróżować we własnej maseczce ochronnej lub przyłbicy, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o informowanie klientów o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy