You are currently viewing Sindbadbilety.pl: Zmiana przystanku we Włocławku

Ważna informacja dla pasażerów podróżujących autokarami Sindbad do i z Włocławka. Od 1 maja zmieni się miejsce wsiadania.

Autokary Sindbad będą zatrzymywać się we Włocławku

Przystanek autobusowy, ul. Okrzei – PKO BPkliknij, aby zobaczyć na mapie

Nowe miejsce przystankowe znajduje się w odległości ok. 350 m od dotychczasowego. Zmiana jest już widoczna w naszym systemie online. Wszystkie bilety zachowują ważność.

Zmiany są już widoczne w naszym systemie rezerwacyjnym. Bilety zachowują swoją ważność.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o informowanie wszystkich zainteresowanych o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Informujemy, że nadal warunkiem koniecznym przy sprzedaży naszej oferty jest wpisanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu znajdują się pod każdym rozkładem jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt