You are currently viewing Zawieszenie wyjazdów z Polski w dniu 5 kwietnia i powrotów do Polski 6 kwietnia 2021

W związku ze świętami wielkanocnymi i utrudnionym dostępem w tym czasie do laboratoriów wykonujących badania na obecność koronawirusa wszystkie kursy realizowane z wyjazdem z Polski w dniu 5 kwietnia zostają zawieszone.

Podobna sytuacja dotyczy kursów realizowanych do Polski w dniu 6 kwietnia, które również zostają zawieszone.

Decyzja ta jest podyktowana faktem, iż wszystkie kraje, do jakich realizowane są kursy Sindbad wymagają od podróżnych przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, a wykonanie takiego testu na maksymalnie 72 czy 48 godzin przed wjazdem do danego kraju może okazać się niemożliwe ze względu okres zamknięcia laboratoriów w czasie świąt.

Jednocześnie przypominamy, ze wszystkie pozostałe kursy na wyjazdy w okresie poświątecznym będą realizowane zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy i według aktualnych wytycznych dotyczących możliwości przekraczania granicy.

Wszystkie bilety Sindbad zakupione na daty 5 i 6 kwietnia można zmienić na inne dni z pomocą naszej infolinii +48 77 443 44 44.

Sprawdź aktualne połączenia i ceny w naszym systemie rezerwacyjnym