You are currently viewing Zmiana przystanku Sindbad w <strong>Friedrichshafen</strong>

Zmiana lokalizacji przystanku Sindbad. Informujemy, iż od 16 marca 2023 (czwartek) zmieniła się lokalizacja przystanku w Friedrichshafen.

Nowy przystanek dla pasażerów Sindbad to:

FRIEDRICHSHAFEN – Bodensee-Airport – Przystanek autobusowy

Nowy przystanek jest oddalony od poprzedniego o ok. 4,7km. Lokalizacja na mapie dostępna jest TUTAJ

Zmiana jest już widoczna w naszym systemie rezerwacyjnym. Wykupione wcześniej bilety zachowują ważność. Prosimy o przekazywanie powyższych informacji naszym wspólnym klientom.

Wszystkie zmiany w rozkładach Sindbad są zawsze nanoszone do systemu rezerwacyjnego. Zachęcamy do sprawdzania trasy przejazdu na naszej stronie, aby upewnić się czy nie nastąpiły zmiany w rozkładzie.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji.

Informujemy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku. Przypominamy o obowiązku zapoznania się z zaleceniami GIS, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.

BEZPIECZNA I SZYBKA REZERWACJA BILETÓW SINDBAD