You are currently viewing Zmiana przystanku Sindbad w Legnicy!

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku (czwartek) zmianie ulegnie nasze miejsce przystankowe w Legnicy.

Nowy przystanek dla wsiadających i wysiadających pasażerów Sindbad to:

Przystanek przed dworcem PKP,
ul. Dworcowa

Nowe miejsce przystankowe znajduje się w odległości ok. 70 metrów od dotychczasowego. Zmiana jest już widoczna w systemie Voyager. Bilety Sindbad zakupione wcześniej zachowują ważność.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o informowanie klientów o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Informujemy, że nadal warunkiem koniecznym przy sprzedaży naszej oferty jest wpisanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu znajdują się pod każdym rozkładem jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią.