You are currently viewing Sindbadbilety.pl: Zmiany na antenie do/z Zielonej Góry i Nowej Soli oraz uruchomienie przystanku w Krośnie Odrzańskim

Podróżujący autokarami Sindbad z/do Zielonej Góry oraz Nowej Soli będą mieć nowy rozkład.

Uprzejmie informujemy, że od 5 października 2021 roku (wtorek) w ramach połączeń do/z Niemiec, Francji, Szwajcarii, Austrii, Włoch, krajów Skandynawskich i Beneluksu zmianie ulega przebieg trasy z Zielonej Góry i Nowej Soli, która będzie dowożona do Portu Świecko, a nie jak dotychczas do Okmian. W związku z powyższym zmianie ulegną godziny obsługi tych przystanków, a przejazdy będą realizowane zgodnie z poniższą tabelą:

Nowa godz. przyjazduMIASTO Nowa godz. odjazdu
6:20Zielona Góra 22:00
6:55Nowa Sól21:25

Powyższa zmiana znacznie skróci czas przejazdu naszych pasażerów. Klienci z Zielonej Góry będą wyjeżdżali o 1h 50 min później, a z Nowej Soli o 35 min później niż dotychczas.

Informujemy również, że w ramach powyższej trasy zostaje uruchomiony nowy przystanek w KROŚNIE ODRZAŃSKIM.

Godz. przyjazduMIASTO Godz. odjazdu
5:45Krosno Odrzańskie – Poznańska 2122:35

Połączenia z Nowej Soli, Zielonej Góry i Krosna Odrzańskiego będą realizowane 7 x w tygodniu w obydwu kierunkach.

Zmiany są już widoczne w naszym systemie rezerwacyjnym. Bilety zachowują swoją ważność.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym zrealizowanym kursie autokary są poddane obowiązkowej dezynfekcji specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o informowanie wszystkich zainteresowanych o konieczności zachowania bezpiecznej odległości w stosunku do innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami administracyjnymi, zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w ofercie lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Informujemy, że nadal warunkiem koniecznym przy sprzedaży naszej oferty jest wpisanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail pasażera.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków przejazdu znajdują się pod każdym rozkładem jazdy. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt